U smislu ove pravne obavijesti web stranica www.subaru.hr sadrži glavnu stranicu i sve podstranice.
Sva prava su pridržana. Informacije i materijali na internetskom naslovu www.subaru.hr zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva tvrtki © FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. 2010 i SUBARU ITALIA S.p.A. ili tvrtki, koje u skladu s ugovorom rade na hrvatskom tržištu.

Odgovornost
Sve informacije i materijali na web stranici namijenjene su obavještavanju i kao takve informativne su prirode te ne predstavljaju pravno obvezujuće podatke.
Molimo Vas da prije pretraživanja domene Subaru.hr pažljivo pročitate uvjete, navedene u nastavku, jer korištenje web stranica podrazumijeva prihvaćanje spomenutih uvjeta u cjelini. Svi korisnici koriste web stranicu Subaru.hr na vlastitu odgovornost.

Autorska prava – Uvjeti za korištenje objavljenih materijala
Osim ako nije navedeno drugačije, svi materijali na ovoj stranici – uključujući grafičke elemente i slike, koje još nisu zaštićene autorskim pravima - vlasništvo su tvrtke Subaru Italia S.p.A.

Sadržaj tih web stranica zaštićen je i ne smije se – u cjelini ili djelomično – kopirati, reproducirati, prenositi, preuzimati, objavljivati ili distribuirati na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja od strane tvrtke. Ovo ne vrijedi za osobnu uporabu, jer sadržaj možete pohraniti u računalu i tiskati izvode.

Gornja zabrana ne vrijedi za materijale koje prenosite s interneta u vaše računalo. Svaki drugi prekršaj biti će progonjen pravnim mjerama, u skladu s važećim zakonodavstvom.

Navođenje citata u komentarima, kritikama i ocjenama dozvoljeno je pod uvjetom da sadrži ime autora i izvora, uključujući i navod internetskog naslova.

Sadržaj tih stranica, koji se može po potrebi bilo kad bez prethodne obavijesti mijenjati, pripremljen je uz najveću moguću pažnju i brigu, a prije objave podređen je pažljivom nadzoru.

Subaru Italia S.p.A. ne preuzima nikakvu odgovornost prema korisnicima ili trećim osobama zbog mogućih kašnjenja, netočnosti, grešaka ili nedostataka, nastalih na sadržaju, no ipak ćemo vrlo pažljivo razmotriti sve primjedbe o mogućim greškama i netočnostima.

Općenito, osim ako zakonom nije drukčije određeno, Subaru Italia S.p.A. ne odgovara na bilo koji način – izravno ili neizravno - za štetu, nastalu zbog nemogućnosti dostupa do ovih web stranica, vjerodostojnosti predstavljenih podataka, odnosno njihove upotrebe, mogućih grešaka ili nedostataka ili za moguću štetu na računalnoj opremi, mobilnim telefonima ili na drugim aplikacijama odnosno na povezanim stranicama, pomoću kojih je moguć posjet ili korištenje stranice subaru.hr.

Uvjeti korištenja mogu se mijenjati bez najave. Korištenje protivno ovim pravilima nije dopušteno.

Informacije se odnose isključivo na hrvatsko tržište.

Zaštita podataka
Tvrtka SUBARU ITALIA S.p.A. prikuplja podatke o korištenju ovih stranica, pogotovo podatke o posjetu stranicama, o vremenu i trajanju posjeta pojedinoj stranici. Ovi podaci prikupljaju se automatski, isključivo u svrhu vlastite statistike i ne omogućuju uvid u osobne podatke korisnika.

INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA
Što su kolačići? Kolačići su malene tekstualne datoteke koje posjećene stranice šalju na vaše računalo, gdje se pohranjuju kako bi se poslali nazad istim stranicama pri ponovljenoj posjeti. Kolačići se dijele na tehničke i profilne kolačiće (prema funkciji za koju se koriste) i na kolačiće prve i treće strane (prema subjektu koji ih instalira).
Tehnički kolačići
koriste se s ciljem da “izvrše prijenos komunikacije na mreži elektroničke komunikacije, ili podatke strogo potrebne davatelju usluge, a izričito zatražene od pretplatnika ili korisnika tog servisa” (Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Tehnički kolačići dijele se u kolačiće navigacije ili sesije (jamče normalnu navigaciju i učitavanje internetskih stranica), analitičke kolačiće (uključeni u tehničke kolačiće i izravno korišteni od vlasnika stranice kako bi se sakupile statističke informacije o broju korisnika i kako posjetitelji koriste same stranice) te funkcionalne kolačiće (omogućuju korisniku navigaciju u smislu praćenja odabranih kriterija, na primjer jezika, kako bi se poboljšalo korištenje servisa). Za instalaciju i korištenje tehničkih kolačića ne traži se dopuštenje korisnika.
Profilni kolačići
Profilni kolačići koriste se kako bi se poslale reklamne poruke u skladu s preferencijama koje pokazuje korisnik u svojoj navigaciji mrežom. Za korištenje profilnih kolačića traži se pristanak korisnika.
Kolačići treće strane
Različiti subjekti ugrađuju kolačiće na uređaj korisnika, bilo da se radi o vlasniku stranica koje posjetitelj posjećuje ili o nekim drugim stranicama koji instaliraju kolačiće putem posjećenih stranica, razlikuju se kolačići prve i treće strane.
Kolačići koje instalira ova stranica
Ova stranica instalira sljedeće kolačiće treće strane (koji čuvaju anonimnost korisnika), uključene u tehničke kolačiće prema odredbama Jamstva od 8. svibnja 2014. i u skladu s FAQ:
Google Analytics
Kolačići anonimnog praćenja, za generiranje statistike korištenja internetskih stranica. Google Analytics koristi kolačiće koji ne pamte osobne podatke, a koji se pohranjuju na uređaj korisnika kako bi vlasniku stranica omogućilo analizu načina na koji korisnici koriste same stranice. Kako biste spriječili pohranjivanje spomenutih kolačića možete slijediti postupak opisan na ovoj stranici: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr