Subaru u Hrvatskoj

Kontakt

Kontakt

Subaru Italia S.p.A.

U sklopu uprave i koordinacije Subaru Europe N.V/S.A

Sjedište:

L.go Negrelli, 1
38061 Ala (TN)

Administrativno sjedište:

Via Montefeltro 6/A
20156 Milano
fos@subaru.it

© SUBARU CORPORATION. Sva prava pridržana. | Subaru Italia S.p.A.
Sjedište; Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Temeljni kapital: 2.600.000 €
Upravno sjedište: via Montefeltro 6/A – 20156 Milano
Društvo je podređeno upravljanju i usklađivanju društva Subaru Europe N.V/S.A
P.IVA 01188480220 Dioničko društvo s jednim članom društva.