OUTBACK

Moćan izgled. Urođena elegancija.

OUTBACK

Proživite svaki trenutak. Proživite sadašnji trenutak.

Život čine trenuci, a Outback vam je na raspolaganju jer želite proživjeti svaki trenutak. Uronite u svaku avanturu i zadovoljite svoju želju za sigurnim putovanjem. Svojom elegancijom i svojim karakteristikama s Outbackom možete dostići svaki cilj. Zahvaljujući njegovoj prilagodljivosti, možete obogatiti svoj stil života, ali i sigurno i udobno stigli tamo gdje želite biti.


Proživite svaki trenutak. Proživite sadašnji trenutak.

Outback 2.5i PREMIUM

Ilustracije su samo indikativne.
Boje i presvlake sjedala mogu se razlikovati ovisno o tržištu.

Tungsten Metallic

Ilustracije su samo indikativne.
Boje i presvlake sjedala mogu se razlikovati ovisno o tržištu.


Vivi fino in fondo. Vivi adesso.

Outback 2.5i PREMIUM

Galerija

© SUBARU CORPORATION. Sva prava pridržana. | Subaru Italia S.p.A.
Sjedište; Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Temeljni kapital: 2.600.000 €
Upravno sjedište: via Montefeltro 6/A – 20156 Milano
Društvo je podređeno upravljanju i usklađivanju društva Subaru Europe N.V/S.A
P.IVA 01188480220 Dioničko društvo s jednim članom društva.